Tábor

Město Tábor je dnes druhým největším jihočeským městem s 34 tisíci obyvateli. Romantická táborská krajina rozprostírající se v povodí poklidné řeky Lužnice, která je častým cílem vodáků, patří díky velkému množství historických památek a svým přírodním krásám k nejnavštěvovanějším místům v naší republice.

 

Historie města je neodmyslitelně spjata s významnou kapitolou evropských dějin - husitstvím. V roce 1420 zde husité pod vedením Jana Žižky založili opevněné vojenské ležení, odkud podnikali své válečné výpravy. Během staletí prošel Tábor mnoha proměnami, ale svůj středověký charakter si uchoval až dodnes. Připomíná ho pozůstatek středověkého opevnění, spletitý labyrint podzemních chodeb a jediná věž původního hradu Kotnov s přilehlou Bechyňskou bránou. Historické jádro města je díky unikátnímu systému zástavby a množství zachovalých památek městskou památkovou rezervací.

Po příjezdu do Tábora určitě zamiřte na Žižkovo náměstí, jemuž vévodí monument slavného vojevůdce Jana Žižky. Nevynechejte ani návštěvu Husitského muzea, jehož expozice jsou umístěny v prostorách pozdně gotické radnice. Krásný pohled je i na fasády starých měšťanských domů, v jejichž výzdobě se harmonicky mísí stavební slohy - pozdní gotika s renesancí, barokem i rokokem. V historickém centru a jeho těsné blízkosti dále najdete tři městské galerie, poutavou expozici Táborský poklad, muzeum čokolády a marcipánu, muzeum pivovarnictví, muzeum lega, strašidelné podzemí, Housův mlýn - zážitkový skanzen husitství a celou řadu dalších galerií, restaurací a kaváren.

          Za zmínku také stojí nedaleký barokní chrám v Klokotech - známé poutní místo. Oázou klidu v rušné části města je botanická zahrada, kde se na ploše 2,5ha nalézají sbírky hospodářsky významných rostlin a skleníky s ukázkami teplomilné flóry. V samotném centru města se rozprostírá nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě, zvaná Jordán.

Chcete-li zažít výlet do středověku, navštivte mezinárodní festival Táborská setkání, který probíhá každoročně v polovině září. Návštěvníky čeká bohatý program, ve kterém nechybí hudební žánry všeho druhu, pouliční divadlo, dětský ráj, kostýmované průvody, rytířský turnaj a velkolepý ohňostroj.

Nacházejí se zde také četná sportoviště, haly, tenisové kurty, fotbalová hřiště, zimní stadiony, fitness centra, bowling centra, kuželky, střelnice, sportovní letiště, golf, krytý bazén, krytá tenisová hala, plovárny, jezdecké farmy. Táborem prochází také mezinárodní cyklotrasa Greenways Praha Vídeň a řada regionálních cyklotras a pěších tras. Více informací cyklisté naleznou na webu www.taborskemnakole.cz.

Od roku 1996 je Tábor „cyklokrosové město“. Každoročně se zde pořádá některý z mezinárodních cyklokrosových závodů, včetně Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.

 


INFOCENTRUM MĚSTO TÁBOR

Žižkovo nám. 2, 390 15  Tábor

+420 381 486 230-3
+420 381 486 239

infocentrum@mutabor.cz
www.visittabor.eu

Počasí|Forecast